Care Farm

A Care Farmok hálózata Európában egy olyan pedagógiai/terápiás/megelőző irányzat, melyben a természet oktató és gyógyító erejét használják fel a mindennapi tapasztalatok útján. A Green Care – Zöld Gondoskodás – gondolata szerint az állatokkal felépített kapcsolatok, róluk való gondoskodás olyan alapvető szociális készségeket élesztenek fel ill. tanítanak meg, melyeket a mai modern világban elfelejtettünk. Az állat közvetlenül reagál cselekvésünkre, lelkiállapotunkra. Rossz vagy jó hangulatunkat azonnal megérzi, éppúgy erősségeinket és gyengeségeinket is. Csak akkor tudunk állatokkal sikeresen bánni, ha az empátia és a határozottság bizonyos kedvező elegyét megtálaljuk – sem a túlzott babusgatás, sem a durvaság nem vezet sikerre.

Az állatokkal való interakciók során a beszéd előtti, legősibb kommunikációs csatornákat kell használnunk, mivel a verbális kommunikációt csak igen szűk mértékben értik az állatok. A nonverbális kommunikáció szerepe a humán kommunikációban is nagyon fontos, csak ennek nem vagyunk tudatában. Az emberi kommunikáció 70-80%-a a nonverbális jelekből tevődik össze, a szó fontossága a maradék 20-30 %-ra korlátozódik. Testbeszéd, hangszín, mimika, tekintet, és ezek kombinációinak végtelen sokaságát használjuk – főleg tudattalanul – a mindennapi életünkben. Az állatok főként ezeket a jeleket használjak, velünk emberekkel szemben is. Vagyis, ha sikeresen akarunk az állatokkal bánni, a legbanálisabb helyzetben is kénytelenek vagyunk saját nonverbális kommunikációnkra reflektálni ill. azt tudatosan alkalmazni. Nemcsak az összetettebb helyzetekben, mondjuk egy állat betanítása során van szükségünk a sikeres nonverbális kommunikációra, hanem az egyszerű mindennapi helyzetekben, az állatok ellátása során is. Ha mondjuk egy ló vagy egy sertés istállóját akarjuk kitakarítani, valahogyan el kell érnünk, hogy beengedjen, félreálljon és ne taposson minket össze.

Az állatok, növények ellátása, táplálása testileg vagy lelkileg sérült gyerekekre és felnőttekre is egyaránt gyógyító hátassal van. Az Egyesült Királyságból indult mozgalom farmjain mentális problémákkal és tanulási nehézségekkel küzdő, valamint testi fogyatékossággal élő felnőtteket és gyerekeket fogadnak is hosszabb-rövidebb időre. A viselkedési korrekció vagy terápia lehet rövid tavú, ambuláns, vagy hosszabb tavú, bentlakásos is. Szociális viselkedésükben zavart, autista, depressziós, vagy függő személyeket vonnak be a Care Farmok a gazdálkodás mindennapi életébe. A tanulás és terápia egyrészt önmagából a Farmokon ellátott feladatok során szerzett tapasztalatokból ered, másrészt a Farm személyzetének szakmai útmutatásából és a közös reflexiókból.
A különböző állatfajok – kutya, macska, ló, baromfi stb. – különböző módon reagálnak érzéseinkre, személyiségünk gyenge és erős pontjaira, nonverbális kommunikációnkra. Viselkedésünknek tükröt tartva az állatok segítenek megismerni önmagunkat, reflektálnak kommunikációs stratégiánkra. Mindezt nem közvetve és késleltetve, mint gyakran az emberi kapcsolatok során, hanem azonnal és közvetlenül. Ha hibázunk, rosszkedvűek vagyunk, durván viselkedünk, vagy pont fordítva, nem vagyunk kellően határozottak, akkor nem tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. Az állatok nem udvariaskodnak, nem kertelnek – sikerünk vagy kudarcunk azonnal látható.

Az Alma Tanya a Care Farmok szellemiségében nyitva tartja kapuit minden vendég előtt, legyenek azok „egészséges” vagy „sérült” emberek, felnőttek, fiatalok vagy gyerekek. Vendégeink, munkatársaink közt mindenfajta származású, etnikai hovatartozású és egészségi hátterű személy megtálalható. Rendszeresen fogadunk nemzetközi önkénteseket, akik a világ minden tájáról érkezve szeretnének megismerkedni a magyar kultúrával, a gazdálkodással, a természettel. Számos ország képviseltette már magát vendégeink közt: Anglia, Lengyelország, Németország, Franciaország, Japán, Malajzia, Kína, Portugália, Spanyolország.