Tapasztalat alapú oktatás

„Add a kezébe, próbálja ki, hallgassa meg, szagolja meg, tapasztalja meg maga”

– röviden összefoglalva, ezek a tapasztalat alapú oktatás alapelvei. A diák nem kész megoldásokat kap, hanem saját próbálkozásain keresztül oldja meg az adott feladatot – sokszor nem egyedül, hanem csoportosan. Saját kísérletezéseinek esetleges kudarca is fontos tapasztalat

Azok az információk, melyeket a gyerekek (vagy akár a felnőttek) kizárólag csak hallanak, azok az egyik fülükön be, a másikon ki… Ha már két csatornán keresztül kommunikál a tanár, pl. magyarázat és szemléltető ábra segítségével, akkor a helyzet már egyel jobb, de még mindig nem igazán kielégítő. Amit viszont saját érzékszerveivel tapasztal meg a diák, azt nem fogja elfelejteni.

Ép testben ép lélek

A mai erősen szellemi illetve digitális világban hajlamosak vagyunk megfeledkezni fizikai mivoltunkról, testünkről.

Sokszor természetesnek vesszük, hogy működik, egészséges. Sajnos sokszor csak akkor döbbenünk rá a kincsre, vagyis egészségünkre, mikor hanyatlik, vagy betegség miatt átmenetileg legyengül.

A boldog életnek ugyan nem elégséges, de szükséges feltétele az egészség. Ha elégséges feltétel lenne, akkor nem lennének körülöttünk épp- kéz-lábbal rendelkező boldogtalan emberek. Másrészt hány kerekes székben élő ember messze felülmúlja környezetét vidámságával és életigenlésével, példát mutatva egészséges embertársainak. Az eredetileg latin közmondás – mens sana in coprpore sano – tehát jóval összetettebb, de ma is fontos üzenetet közvetít.

Programjaink célja az egészség kincsként kezelése, a fizikai erőnlét és egészség erősítése, a saját fizikai és szellemi korlátok megismerése és azok fokozatos kiterjesztése, a testséma kialakítása. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki saját lehetőségeit kihasználja, és a lehető legteljesebb életet élje – saját korlátait vagy lehetséges fogyatékosságait megismerve.

A testi-fizikai erőnlét és teljesítőképesség fokozása hozzájárul az egyéni „empowerment”, vagyis a belső erők megerősítésének folyamatához: a valós és képzelt korlátok legyőzése, saját fizikai és lelki erőbe vetett hit fejlesztése hozzájárul az önbizalom megerősítéséhez. Különösen a hátrányos helyzetből induló fiatalok számára fontos a tapasztalt iskolai vagy szociális kudarcok ellensúlyozása érdekében a pozitív élmények biztosítása, a saját belső erőbe vetett hit fokozása. Az élménypedagógia eszköztárának felhasználásával olyan programokat szervezünk, melyek örömöt és sikerélményt nyújtanak.

Esélyegyenlőség

A mai magyar oktatási rendszer egyik fő funkciója a szelekció: egyik balra, másik jobbra…

Az iskolai pályafutás sikere nagyrészt attól függ, hogy a gyerek a saját egyénisége, intelligenciája és családi, szociális háttere alapján milyen „kasztba” tartozik: többség vagy kisebbség, nyertes vagy vesztes. Sajnos Magyarországon már a legtöbb esetben az első osztályban eldől, hogy igazgató, vagy portás lesz a gyerekből. Számos nemzetközi és magyar kutatás is bizonyítja, hogy Magyarországon a származás és az iskolai sikerek, valamint későbbi pályaválasztás között rendkívül magas a korreláció, a felemelkedés lehetősége igen alacsony. Vagyis a takarító lánya is takarító lesz, az ügyvéd fia pedig ügyvéd.

Az esélyegyenlőség olyan követelmény, mely nélkül nem beszélhetünk jogállamról és demokráciáról. Egy jogállamban elvárás, hogy az alapvető jogok, az emberi méltóság mindenki számára megkülönböztetés nélkül alkotmányos és törvényi szinten is biztosított legyen. Az egyenlő jogi státusz viszont nem garantálja a tényleges társadalmi helyzet esélyegyenlőségét. A társadalmi esélyegyenlőség csak úgy biztosítható, ha maga a jog is figyelembe veszi a fennálló egyenlőtlenséget. Egyaránt önkényes az a jogi forma vagy intézmény, mely az egyenlő helyzetben lévőket egyenlőtlenül, vagy fordítva, az egyenlőtlen helyzetűeket egyenlően kezeli. Vagyis önkényes az az elvárás, ha az iskolarendszer vagy a munkaerőpiac standard elvárásokat állít különböző adottságokkal rendelkező egyének elé.

Programjainkon a ténylegesen meglévő különbségeket hátrányból sokszínűséggé igyekszünk változtatni. Esélyt teremtünk olyan fiataloknak, akik származásuk vagy egyéniségükből fakadóan máshol sok fájdalmas kudarcot éltek át.

Montessori pedagógia

„Segíts nekem, hogy magam legyek képes rá!”

Maria Montessori (1870-1952) az első női orvos Olaszországban, pszichológus, az egyik legismertebb európai reformpedagógiai irányzat meglapítója. Elvei szerint nem tanítani kell a gyerekeket, hanem alkalmat adni rá, hogy maguktól tanuljanak, saját tapasztalataik során. Míg az olvasott tudás pusztán 10%-a marad meg tartósan az emlékezetünkben, úgy a megtapasztalt tartalmak 90%-a.

Maria Montessori szerint a gyermek pszichéje és ezáltal tanulási képessége is különbözik a felnőttétől. Míg a felnőtt megkísérli emlékezetébe vésni az ismereteket, addig a gyerek magába szívja, abszorbeálja. Az „abszorbeáló gyermeki lélek” a Montessori pedagógia egyik sajátos alapfogalma.

Sajátos nevelési igényű gyerekek?

Véleményünk szerint minden gyerek sajátos nevelési igényű, minden nevelésnek és fejlesztésnek testre szabottan kellene megvalósulni.

Sajnos még mindig az a poroszos megközelítés uralkodik, hogy a gyereknek kell az oktatási rendszer igényeihez igazodni és azoknak megfelelni, és nem fordítva. A gyereket osztják fel kor, fizikai jellemzők, fogyatékosságok, és sajnos etnikai hovatartozás szerint – és így lesz belőlük elsős, másodikos, kisegítő iskolás, stb. Vagyis olyan csoportokat szeretne létrehozni a rendszer, amelyek vélhetően homogének, és beillenek az előre meghatározott dobozokba. A gondok akkor kezdenek felmerülni, illetve a mindennapokban, az óratartás során elmérgesedni, amikor kiderül, hogy a dobozolás nem volt sikeres, olyanok is bekerültek, akik nem illenek bele, és sehogy sem akarnak beleférni… Ekkor lép életbe a címkézés. Aki nem illett bele a dobozba, azt felcímkézik. SNI, BTMN, ADHD, stb. Mindig új és új kategóriákkal kell bővíteni a címkék tárházát, mert a régiek nem elegendőek.

Pedig nem azzal van baj, ha a gyerek nem illik bele a sablonba, hanem magával a sablonnal. Minden gyerek sajátos nevelési igényű. Nincs két gyerek, akiknek egyformák lennének a nevelési igényeik. Még két testvérnek sem egyformák. Sőt, még az egypetéjű ikrek nevelési igénye sem egyforma, ezt tapasztalatból tudom!