Fehérlófiai és lányai egyesület

A Fehérlófiai és lányai egyesület hidakat teremt:

múlt és jelen, ember és ember, ember és természet között. Mindenfajta végletek kerülése mellett keresi a múlt bölcsességeiben azt, ami követendő és utat mutathat a jelenben. Keresi embertársainkban a jót és tisztelendőt, és erre neveli a gyerekeket. Ősanyaként tiszteli a természetet, és igyekszik rádöbbenteni arra, hogy emberként nem a természet felett állunk, nem zsigerelhetjük ki, nem tehetjük tönkre – mivel a természet részeként magunkat is tönkre tennénk.
A Fehérlófia a magyarság egyik legrégebbi meséje, a honfoglalás előtti korból származik. A fehér ló táltos paripa, aki emberfeletti erőt ad fiának. Eredetmondánk az ember és a természet összefonódottságáról és egymásra utaltságáról szól, a magyarság mint pusztai nomád nép életmódját írja le.

Fehérlófia lóanyától született, így természetfeletti erőkkel megáldva indul útnak, hogy meghódítsa a világot. A mese rendíthetetlen optimizmust áraszt, a fáradtságos utat természetesen siker koronázza. Még a digitális világban is Fehérló leszármazottai vagyunk. A monda segít bennünket abban, hogy a 21. század szülöttéiként belebújjunk őseink bőrébe és az ő szemükkel lássuk a világot. Irányt mutat, hogyan találjuk meg magunkban és egymásban a közös eredetet, embertársainkkal és a természettel a közös nevezőt. Fehérlófiai és lányai tisztelik és óvják a természetet, és nem riadnak vissza a megpróbáltatásoktól sem, hogy felelős felnőttekké válhassanak.
Egyesületünk célja a fiatalok és családjainak fizikai és szellemi erőnlétét és egészségét erősíteni, a környezettudatos egészséges életmódot népszerűsíteni. A mai erősen szellemi és városi világban fontos a testséma kialakítása, a saját fizikai és szellemi korlátok megismerése és azok fokozatos kiterjesztése, az általános testkultúrális műveltség kialakítása. Egyesületünk célja nem elsősorban élsportolók kinevelése, hanem a fiatalok és azok családjainak a tömegsportba, az élethosszig tartó testi edzésbe való bevonása.

A testi-fizikai erőnlét és teljesítőképesség fokozása hozzájárul az egyéni „empowerment”, vagyis a belső erők megerősítésének folyamatához: a valós és képzelt korlátok legyőzése, saját fizikai és lelki erőbe vetett hit fejlesztése erősíti az önbizalmat. Különösen a hátrányos helyzetből induló fiatalok számára fontos a tapasztalt iskolai vagy szociális kudarcok ellensúlyozása érdekében a pozitív élmények biztosítása, a saját belső erőbe vetett hit fokozása, az egészséges közösségek erősítése. Az élménypedagógia eszköztárának felhasználásával olyan programokat szervezünk, melyek örömöt és sikerélményt nyújtanak és így biztosítják az egyén és a közösség fejlődését.
Egyesületünk egyik kiemelt célja a sporton és egyéb élményprogramokon keresztül a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének támogatása, fizikai és szellemi teljesítőképességének növelése. A jó tulajdonságok erősítésén keresztül a deviáns viselkedés, bűnözés, drog kínálta rövid távú örömök helyébe az önbecsülés és pozitív jövőkép kerül. A tudatosság és az aktív életpálya tervezés segítséget nyújt a negatív külső példáknak való ellenállásban.

Egészséges és főként boldog élet magányosan nem létezik. Ezért az egyének támogatása mellett célunk az összetartó, egészséges életre nevelő közösségek létrehozása és támogatása. Ennek érdekében fontos az önkéntesség és áldozatkészség iránti fogékonyság terjesztése, mely a mai individuális világban erősen háttérbe szorult, a haza szeretete, a helyi közösségek iránti elkötelezettség elősegítése. Nemcsak az egyén, hanem a közösség szempontjából is tudatos cselekvést, az ön- és közvédelem szükségességét, vészhelyzet (tűz, baleset, támadás) esetén a gyors ítélőképességet, bátorságot és tettrekészséget gyakoroljuk programjaink keretében. A környezet megóvása és tisztelete emberi létünk és közösségeink alapvető feltétele, így a környezettudatos nevelés és környezetvédelem programjaink és céljaink elengedhetetlen alapköve. A környezetvédelem mellett célunk a magyar és helyi hagyományok megismertetése és megőrzése, a néptánc, népzene és népi hagyományok terjesztése.